söndag 2 april 2017

Rapport Mars

Mars har passerat och jag är en månad närmare pensioneringen. Jag tycker denna månaden gick extremt fort och det känns som om det bara var någon vecka sedan jag skrev förra månadsrapporten.

Inkomster: 31 553 kr
Utgifter: 8 959 kr

Det blev lite extra pengar på lönen även denna gången. Jag fick löneförhöjning under månaden men eftersom den började gälla vid årets början så fick jag retroaktiv utbetalning för Januari och Februari.

Under Mars blev det rekord för låga utgifter och klart under mitt mål på 10 000 kr. Jag har aldrig haft så låga utgifter en månad sedan jag flytta hemifrån och jag hoppas att jag kan fortsätta på samma sätt.

Utdelningar: 5 501 kr

Utdelningarna under Mars kom främst från Nordea, Castellum och NorthWest Healthcare. Summan av utdelningarna låg lite under snittet, men nu under April så blir det betydligt mer.

Höga inkomster och låga utgifter gjorde att det blev mer över under Mars än vad jag räknade med och totalt förde jag över 25 000 kr till Avanza. Värdet på portföljen minskade med 1.08 % under månaden om man inte räknar med utdelningar och nya insättningar.

Extra Inkomster

Jag har valt att redovisa inkomster/utgifter för mina online-aktiviteter som en egen del för att lättare få en överblick hur det går.

Inkomster: 488 kr
Utgifter: 0 kr

Inkomsterna från mina webbsidor blev ungefär samma som Februari. Jag har lagt ner en del jobb under månaden med inget som direkt kommer att öka inkomsterna. Under April blir fokus att öka antalet besökare vilket förhoppningsvis ska ge mer intäkter i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar